Klippel-Trenaunay syndrome

Vad är Klippel – Trenaunay Syndrom (KTS)

Klippel – Trenaunay Syndrom (KTS) är en medfödd sjukdom som kännetecknas av bland annat kärlmissbildningar i de ytliga blodkärlen samt blodsystemet och lymfkörtelssystemet och förändringar i skelettet. Sjukdomen är ovanlig och det är årligen cirka 2-5 barn i Sverige som föds med Klippel – Trenaunay Syndrom. Diagnostiseringen av sjukdomen sker genom en utvändig bedömning av huden och blodkärlen. 

 

Behandling av Klippel – Trenaunay Syndrom

Det finns ingen behandling som kan bota Klippel – Trenaunay Syndrom. Vissa som har sjukdomen har så pass lindriga besvär, eller inga besvär alls, att ingen behandling alls behövs. För andra som har mer påtagliga besvär så kan man sätta in behandlingsinsatser för att lindra besvären. Det finns flera smärtlindrande insatser som kan vidtas, exempelvis kan vissa infektioner i huden som är en följd av sjukdomstillståndet avhjälpas med antibiotikabehandling. 

 

Klippel – Trenaunay Syndrom innebär som tidigare nämnt missfärgningar i huden, dessa kan under vissa förutsättningar blekas genom särskild laserbehandling. I vissa fall kan hudkräm vara en bra metod för att täcka över hudförändringar också. I samråd med behandlande läkare kan rätt behandlingsmetod tas fram i denna del.