Klippel-Trenaunay syndrome 1

Metoder för att lindra symtom vid KTS och kärlmissbildningar

 

Kärlmissbildningar är missbildningar i olika blodkärl som är medfödda. Det finns även en del sjukdomar som gör att man kan ha flera och svåra kärlmissbildningar, bland dessa finns Klippel – Trenaunay Syndrom (KTS). Den här artikeln skriver om några sätt att lindra syntomen vid kärlmissbildningar och kTS.

 

Kärlmissbildningar är förhållandevis ovanliga, men det är en del människor som föds med olika kärlmissbildningar. De uppkommer när det blir störningar i utvecklingen när blodkärl ska bildas och är medfött. Kärlmissbildningar finns därför redan från att man föds, om man drabbats av det, men de behöver inte alltid vara synliga eller förorsaka några problem. Det går alltså att ha ofarliga och osynliga kärlmissbildningar. Då behövs ingen kontakt med varken primärvård eller andra rehabiliterande insatser. En kärlmissbildning kan emellertid inte försvinna, utan kan växa till sig eller vara kvar i samma omfattning som när den tillkom. För många kan problemen med kärlmissbildningar tillta med tiden, i samband med att missbildningen växer. Kärlmissbildningar delas upp i kärlmissbildningar med lågt blodflöde vilka innefattar, kapillära, lymfatiska och venösa, samt i de med högt blodflöde vilka benämns som arteriovenösa.

 

Kapillära kärlmissbildningar – vanligaste kärlmissbildningen

Kapillära kärlsmissbildningar är den absolut vanligaste formen av medfödd kärlmissbildning. Det är 0,3 procent av alla nyfödda som får en kapillär kärlmissbildning. Det ser ut som röda hudförändringar som sedan får en allt mörkare karaktär med åren.