Välkommen till Svenska KTS Nätverket

Socialstyrelsen insatser inom olika sektororer

Denna sida kommer handla om Socialstyrelsen samt deras arbete inom olika områden. Socialstyrelsen arbetar inom nationella riktlinjer hjälper dig med blanketter inom olika områden. De informerar dig om vilka regler som gäller sam hur man anmäler sig till olika åtaganden. De tillhandahåller även folket med högspecialiserad vård där den Nationella screeningprogram ligger i grund för detta. De har även ett stort finger i familjerätten ett rättsområde som ingår i humanjuridiken som är mycket känsligt område men ack så viktigt.

Du hittar även socialstyrelsen bestämmelser gällande hälsa samt tandvård och även hälsoskydd inom sjukvård. De ger dig även information inom Rättsmedicinalverkets regler och lagar beträffande rättsmedicin, rättspsykiatri samt rättsintyg. Detta är något på registerservice tar emot din förfrågan och granskar den. Styrelsen agerar även stöd till något som kallas kvalitetsregister. Dessutom så granskar dom dina förfrågningar samt fixar öppethus på själva registerservicen. De närvarar även på olika konferenser. Om du följer dem på sociala medier kommer du att kunna följa deras arbete samt närvara på deras olika öppethus de har osv.

Socialstyrelsen brukar i normala fall inte promota olika företag på den icke offentliga sektorn, men ibland när det känns rätt så brukar de göra det. Ett exempel på ett sådant fall är enklare. Detta är ett företag som skonar din plånbok ifall du har utspridda lån från olika långivare, deras affärsidé är att du som privatperson kan samla dessa lån till ett och samma lån. Det vi säga ifall du lånat eller planerar att låna pengar via så kallade blancolån även känt som privatlån från olika ställen kan Enklare samlande av lån via denna låneförmedlare styra upp ett förslag till dig där en bank köper upp dessa lån du har för att sedan presentera olika alternativ  för dig. Dessa alternativ brukar till 90% vara mycket billigare än det privatpersonerna ifråga betalar i dagsläget. Vi länkar nedan till deras verksamhet. De erbjuder även så kallade blancolån vilket vi inte rekommenderar att ni tar ifall ni ej har täckning för det. Att ta ett privatlån är ett dyrt sätt att införskaffa sig pengar. Detta kallas även för lån utan säkerhet.


Mer information: Lånblanco.nu Låna100000.nu

https://www.svenskaktsnatverket.se/

Vår utveckling senaste tio åren

Ett annat område som Socialstyrelsen verkar inom är familjerättsliga fall. De för statistik beträffande familjerätt, du kan hitta statistik om familjerätt som är baserade på antal anmälningar som kommer till olika kommuner runt om i Sverige. Detta innefattar rapporter som är samlade på diverse olika PDF-filer som du kan hämta för eget bruk. Ett exempel på vad denna statistik innehåller: Årsbaserad information som innehåller antal pappor som har fastställts. Det kan handla om utredningar inom vårdnad, adoptionsutredningar med mera.

Dessa rapporter ingår i officiellt i Svearikets statistik, Socialstyrelsen har även lanserat statistik gällande familjerätt från år -99 till 2017. Summa summarum så gäller det att tänka på barnets bästa.

Familjerätten har som uppgift att ta reda på vad varje enskilda fall har för utgångspunk. Målet med denna granskning är att se till att barnet eller barnen får leva i en trygg miljö.

De agerar även stöd när det kommer till frågor samt stöttning inom områden såsom separation, omsorg, kärlek samt tak över huvudet, detta är mycket viktigt punkter ett barn behöver när de växer upp.

KTS dator

Vår utveckling senaste tio åren

En sida för alla!!

Nätverkets motto är "Tillsammans är vi starka!"

Vi som grundat nätverket tycker att det är en passande "slogan" att samlas under, eftersom KTS och kärlmissbildningar av den arten, är så pass ovanligt är det viktigt att vi finner styrka i varandra! Att vi kan utbyta erfarenheter, se att vi inte är ensamma och bygga broar som styrker oss både som individer men också som grupp. Vi tror att ju fler vi är, desto större möjlighet får vi att sprida kunskap om KTS och kärlmissbildningar, att upplysa vården om hur man behandlar patienter med sådana här diagnoser och inte minst visa människor ute i samhället att vi är precis som alla andra!

Att veta att man inte är ensam som KTS:are, som förälder, som syskon, som anhöring och som vän- det i sig ger en oerhörd styrka! Att i de stunder man är som mest förbaskad på sitt syndrom, de stunder folk glor och inte kan sluta glo, i de stunder det gör så ont att man inte vet vad man ska ta sig till då vet man att det finns andra i liknande situation att luta sig emot! Att det finns andra drabbade man kan prata med, andra föräldrar som vet vad det är men genomlever när man ser sitt barn ha ont, andra syskon som känner igen sig i hur det är att ha ett syskon som är "annorlunda".

Vi vill knyta vården till oss, vi vill få dem att samarbeta med oss så att vi i nätverkets styrelse har möjlighet att ge dem insyn i hur det är att leva med kärlmissbildningar. Vi vill att vården ska börja lyssna på oss mer, förstå att KTS faktiskt påverkar hela ens livssituation och vi vill få nyheter och forskningsrapporter så fort de kommer ut- så att vi kan upplysa vårt nätverk om de framsteg som tas!

Vi vill kunna ställa frågor direkt till dem som kan vårt syndrom, vi vill kunna försöka hjälpa våra medlemmar att hitta rätt i vårdapparaten och minska stressen och oron det innebär att springa runt, runt i vården bara för att hitta någon som lyssnar! Vi vill kunna berätta för Er vilka det är som lyssnar!