Bli medlem

Vem kan bli medlem?


Vem som helst kan bli medlem och medlemskapet är kostnadsfritt!
 

 

Även då nätverkets namn är Svenska Klippel-Trenaunay Syndrom Nätverket, är gruppen öppen för alla former av kärlanomalier. ¨Vi har medlemmar med CLOVES, Sturge Weber, Proteus, Venösa kärlanimlier, KTS osv.
"
The Sky is the limit" som man säger!

Att gruppen fick namnet "Svenska KTS Nätverket" beror på att vi som grundade gruppen har starka band till just denna diagnos. Slumpen avgjorde namnvalet, just då.

 

Att ha en kärlanomali kan i många fall inskränka på livet väldigt mycket. Att då ha en gemenskap av människor dom förstår är av stor vikt! Just den gemenskapen är det vi vill skapa här i nätverket.

Vi hoppas att de som är drabbade av kärlmissbildning kan möta andra i samma situation, att föräldrar kan få chans att utbyta erfarenhet med andra föräldrar, syskon träffa andra syskon... Vi vill även att personal på barnens dagis, skolor, fritids osv ska kunna hitta information om kärlmissbildningar och att på så sätt kunna underlätta för de unika barn de arbetar med.

Vi vill att sjukvårdspersonal med lite kunskap om kärlmissbildningar kan skaffa sig ytterligare kunskap och på så sätt underlätta för sina patienter!

Vi vill att vården ska kunna hjälpa sina patienter och deras anhöriga att hitta till oss!!!
 

För att kunna delta i gruppens träffar, få nyhetsbrev och annan informations krävs ett medlemsskap!

Välkomna in i värmen!

 

                 Tillsammans är vi starka!

Ansök om medlemskap


 

 

 

Nätverkets båda ordförande är de enda som har tillgång till medlemmars uppgifter! Dessa uppgifter är belagda med sekretess och lämnas aldrig ut till någon!